Doanh nghiệp bảo hiểm có được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ không?

Ngày hỏi:06/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về kinh doanh bảo hiểm, tôi có chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm có được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì:

   - Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

   - Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

   Theo quy định tại Khoản 2 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 thì:

   2. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ.

   Bên cạnh đó tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định:

   2. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được phép kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại.

   Như vậy, doanh nghiệp không được đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Nếu doanh nghiệp đang kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thì không được phép kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn