Doanh nghiệp bảo hiểm dựa vào những căn cứ gì để trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ cho người mua bảo hiểm?

Ngày hỏi:25/02/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Doanh nghiệp bảo hiểm dựa vào những căn cứ gì để trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ cho người mua bảo hiểm? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sức khoẻ và tai nạn con người là một trong những đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người bên cạnh tuổi thọ và tính mạng.

   Theo đó, tại Điều 33 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định về căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ cho người mua bảo hiểm như sau:

   - Trong bảo hiểm tai nạn con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   - Trong bảo hiểm sức khoẻ con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khoẻ của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   Trên đây là nội dung giải đáp về căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ cho người mua bảo hiểm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn