Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/09/2017

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đặc biệt là vấn đề về doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm. Nhưng không phải là người rành luật nên tôi gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Hoàng Anh (anh***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được quy định tại Điều 68 Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi như sau:

  Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

  1. Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ:

  a) Số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

  - Thu phí bảo hiểm gốc;

  - Thu phí nhận tái bảo hiểm;

  - Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

  - Thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%;

  - Thu phí giám định tổn thất không kể giám định hộ giữa các đơn vị thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập;

  - Thu phí quản lý hợp đồng (leading fee) của công ty bảo hiểm đứng đầu trong trường hợp đồng bảo hiểm.

  b) Các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

  - Hoàn phí bảo hiểm;

  - Giảm phí bảo hiểm;

  - Phí nhượng tái bảo hiểm;

  - Hoàn phí nhận tái bảo hiểm;

  - Giảm phí nhận tái bảo hiểm;

  - Hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

  - Giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

  2. Doanh thu hoạt động tài chính:

  a) Thu hoạt động đầu tư theo quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này;

  b) Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán;

  c) Thu lãi trên số tiền ký quỹ;

  d) Thu cho thuê tài sản;

  đ) Thu khác theo quy định pháp luật.

  3. Thu nhập hoạt động khác:

  a) Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;

  b) Các khoản nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được;

  c) Thu khác theo quy định pháp luật.

  - Việc xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động tài chính và hoạt động khác được hướng dẫn bởi các Khoản 1, 2 và 3 Điều 21Thông tư 50/2017/TT-BTC

  Trên đây là nội dung tư vấn về doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

  Trân trọng thông tin đến bạn!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn