Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Luật việc làm 2013

Ngày hỏi:18/11/2015
Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Luật việc làm 2013?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tư vấn như sau:

  • Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Luật việc làm 2013:

   1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng laođộng hoặc hợp đồng làm việc như sau:
   a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
   b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ03 tháng đến dưới 12 tháng.
   Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao độngquy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao độnggiao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
   2. Người lao động thuộc đối tượng nêu trên đang hưởng lương hưu, giúp việcgia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
   3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơquan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp,hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sửdụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động theo luật định.


  Nguồn:

  www.travinh.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn