Đối tượng đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí

Ngày hỏi:08/09/2014
Ông Ngô Đức Hường (Bình Thuận) có thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 1/1972, tháng 1/1977 chuyển ngành sang Công an nhân dân, đến tháng 9/1987 nghỉ công tác về địa phương nhưng chưa hưởng trợ cấp phục viên, xuất ngũ. Ông Hường hỏi, ông có thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg ngày 8/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật BHXH đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương hay không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo nội dung phản ánh, ông có thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 1/1972, tháng 1/1977 chuyển ngành sang Công an nhân dân, đến tháng 9/1987 nghỉ công tác về địa phương nhưng chưa hưởng trợ cấp phục viên, xuất ngũ.

   Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg ngày 8/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng được áp dụng là "hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí học tại các trường Công an nhân dân hoặc gửi học tại các trường ngoài Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương, hiện nay đang công tác hoặc đã thôi công tác (phục vụ) trong Công an nhân dân”.

   Như vậy, ông đã thôi phục vụ trong ngành Công an nhân dân từ tháng 9/1987 nên không thuộc đối tượng áp dụng quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn