Đối tượng đựơc hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN?

Ngày hỏi:08/07/2016

Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT đối với đơn vị SDLĐ là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012 của Thủ tướng chính ohủ được thực hiện với những đối tượng nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Văn bản bạn đề cập là QĐ số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị SDLĐ là người DTTS tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

   Đối tượng áp dụng của QĐ này bào gồm: Các công ty TNHH MTV nông, lâm, thuỷ sản do nhà nước làm chủ sở hữu; BQL rừng đặc dụng; BQL rừng phòng hộ; HTX; các DN nhà nước (bao gồm cả DN FDI) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (sau đây gọi chung là đơn vị SDLĐ) có sử dngj lao động là người DTTS cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (có danh sách kèm theo)

   Theo đó, NSNN hỗ trợ nộp thay đơn vị SDLĐ tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động là người DTTS được tuyển dụng mới hoặc ký HĐLĐ. Thời gian Nhà nước hỗ trợ ngân sách nộp thay cho đơn vị SDLĐ là 5 năm đối với một NLĐ


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn