Đối tượng được trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi

Ngày hỏi:05/04/2012

Ông Phạm Đắc Yên (tỉnh Yên Bái) sinh năm 1967, nhập ngũ tháng 8/1985 tại tỉnh đội Hoàng Liên Sơn. Tháng 3/1986 ông Yên chuyển về Trường Văn hóa Quân khu II, tháng 8/1986 vào Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin, tháng 12/1989 ông Yên ra trường và được điều về công tác tại Sư đoàn 355. Năm 2009 ông Yên được điều động làm trợ lý thông tin Sư đoàn, đến tháng 1/2010, nhận Quyết định nghỉ chờ chế độ hưu với quân hàm Thiếu tá. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Yên muốn được biết trường hợp của ông có được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ không?

  Nội dung này được Bộ Quốc phòng tư vấn như sau:

  • Theo khoản a mục 2, Điều 2 của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu trước tuổi gồm:

   - Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

   - Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

   Theo nội dung 1, Điều 3, Mục I, Chương 2 Thông tư liên tịch số 36/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC quy định: Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được hưởng chế độ trợ cấp thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

   - Hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại khoản 3, Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không có nhu cầu bố trí, sử dụng.

   Theo Công văn số 2879/BQP-CS của Bộ Quốc phòng, diện dôi dư do thay đổi tổ chức biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền bao gồm:

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định thuộc các cơ quan, đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định thuộc diện giảm quân số biên chế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22/12/2008 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2015 và kế hoạch tổ chức lực lượng hàng năm của Bộ Quốc phòng.

   Cũng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, sĩ quan hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý quy định tại khoản 1, Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (được quy định cụ thể tại Mục 1, Thông tư số 165/2008/TT-BQP ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thôi giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử, không tái cử nhưng chưa hết hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo quy định không bố trí được vào vị trí công tác mới.

   Trường hợp ông Phạm Đắc Yên đang giữ chức vụ Trợ lý thông tin, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 355 được cấp có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu là đúng Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối chiếu với các nội dung quy định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn trên, ông Yên không thuộc diện được hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn