Đối tượng người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng đối với những người sử dụng lao động nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:
   1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp;
   2. Các công ty nhà nước thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước đang trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp;
   3. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
   4. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
   5. Tổ chức, đơn vị hoạt động theo qui định của pháp luật;
   6. Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; giáo dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em và các ngành sự nghiệp khác;
   7. Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

   8. Hộ kinh doanh các thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động;

   9. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có qui định khác.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn