Đối tượng nhà giáo nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên

Ngày hỏi:14/07/2014

Bà Vũ Thị Vĩnh (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) công tác trong ngành Giáo dục từ năm 1975. Từ tháng 1/2003 đến hết tháng 1/2012, bà Vĩnh là Hiệu trưởng trường Mầm non bán công Quang Trung của TP Phủ Lý. Ngày 1/2/2012, trường Mầm non bán công có quyết định chuyển thành trường công lập và bà Vĩnh cũng nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày này. Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Bà Vĩnh hỏi, trường hợp của bà được giải quyết chế độ trợ cấp như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng được hưởng trợ cấp là nhà giáo đã nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trong khoảng thời gian từ 1/1/1994 đến 31/5/2011.

   Theo nội dung bà Vĩnh hỏi, bà nghỉ hưu từ ngày 1/2/2012, do vậy bà không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn