Đối tượng phải tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày hỏi:04/12/2015

Tôi là kế toán của Công TNHU MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Tôi xin hỏi. Giám đốc Công ty; Phó Giám đốc và Kế toán trưởng có thuộc đối tượng phải tham gia Bảo hiểm thất nghiệp không.(các chức danh trên do UBND tỉnh ra QĐ bổ nhiệm theo nhiệm kỳ. Tôi xin cảm ơn.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam quy định: Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
   Như vậy, đối chiếu với quy định trên các trường hợp của công ty mà ông hỏi thuộc đối tượng viên chức quản lý phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.


  Nguồn:

  Website BHXH Gia Lai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn