Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan BHXH Việt Nam được phân loại thế nào?

Ngày hỏi:13/03/2020

Chào Ban biên tập. Cho tôi hỏi: Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cơ quan BHXH Việt Nam được phân loại thế nào? Văn bản nào quy định. Nhờ hỗ trợ sớm giúp tôi. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 6 Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020 quy định phân loại đơn như sau:

   - Phân loại theo nội dung:

   + Đơn khiếu nại;

   + Đơn tố cáo;

   + Đơn kiến nghị, phản ánh;

   + Đơn có nhiều nội dung khác nhau.

   - Phân loại theo thẩm quyền giải quyết

   + Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết;

   + Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

   - Phân loại theo điều kiện xử lý

   Đơn đủ điều kiện xử lý: Là đơn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

   + Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

   + Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

   + Đơn tố cáo phải ghi rõ cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

   + Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì trong đơn phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

   + Đơn kiến nghị, phản ánh phải ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;

   + Đơn chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý nhưng người khiếu nại, người tố cáo được quyền khiếu nại, tố cáo tiếp theo quy định của pháp luật.

   Đơn không đủ điều kiện xử lý:

   + Là đơn không đáp ứng các yêu cầu tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

   + Đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết;

   + Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung.

   - Phân loại theo số lượng người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

   + Đơn có họ, tên, chữ ký hoặc điểm chỉ của một người;

   + Đơn có họ, tên, chữ ký hoặc điểm chỉ của nhiều người (từ 05 người trở lên).

   => Trên đây là quy định phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn