Đóng bảo hiểm 35 năm, muốn về hưu sớm có được không?

Ngày hỏi:10/05/2019

Chào ban biên tập, Tôi là nam, làm việc tại doanh nghiệp (không phải nhà nước), sinh năm 1965, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 35 năm, tôi muốn về hưu sớm thì cách tính lương hưu của tôi thế nào? Về hưu từ năm nay 2019, xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng lương hưu như sau:

   "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;"

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

   "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;"

   Do đó, đối với người bình thường điều kiện để hương lương hưu là nam phải đủ 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH. Đối với người có mức suy giảm khả năng lao động đến năm 2019 là nam phải đủ 54 tuổi, có 20 năm đóng BHXH và mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   Theo như bạn trình bày là anh sinh năm 1965 (54 tuổi), có 35 năm đóng BHXH như vậy trong trường hợp này anh chưa đủ tuổi để được nhận lương hưu. Khi anh đủ 60 tuổi thì cơ quan BHXH mới giải quyết chế độ hưu trí cho anh.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của anh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn