Đóng bảo hiểm đủ 12 tháng, vẫn không được trợ cấp thất nghiệp?

Ngày hỏi:01/08/2014
Tháng 4-2014 tôi nghỉ việc tại công ty. Do công ty tôi có số nhân viên dưới 10 người nên từ đầu năm 2014, tôi không được đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trước đó, tôi đã đóng BHTN 4 năm (từ 1-2009 -12-2013). Tuy nhiên, theo Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM và Bảo hiểm TP.HCM thì trường hợp của tôi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp vì tháng trước khi thất nghiệp (tháng 4-2014) tôi không đóng BHTN. Tôi không thấy quy định nào của bảo hiểm nói về vấn đề có thêm điều kiện tháng trước khi nghỉ việc này. Như vậy những trường hợp như tôi giải quyết thế nào? (Dương Quý Nhơn)
  • - Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29-6-2006; Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 quy định chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp, Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21-11-2012 sửa đổi bổ sung Nghị định 127, Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25-10-2010 hướng dẫn Nghị định 127 về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 04/2013/TT- BLĐTBXH ngày 1-3-2013 sửa đổi bổ sung Thông tư 32/2010 thì:

   - Đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người thất nghiệp, tức là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc) nhưng chưa tìm được việc làm. Trong đó, người đang đóng BHTN được hiểu là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc) đã đóng BHTN.

   - Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi hội đủ 3 điều kiện sau:

   1. Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

   Tháng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BHTN, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

   2. Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động trong thời hạn 03 tháng kể từ khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Cụ thể, đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH.

   3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động

   Tham chiếu các quy định nêu trên với thông tin mà bạn cung cấp thì trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp do tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động bạn đã không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Thông tư số 04/2013/TT- BLĐTBXH ngày 1-3-2013.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn