Đóng bảo hiểm liên tục từ năm 1979 đến năm 2013 khi về hưu lương được hưởng bao nhiêu?

Tôi đóng bảo hiểm liên tục từ năm 1979 đến năm 2013. Năm nay tôi muốn về hưu, hỏi khi về hưu lương tôi được hưởng bao nhiêu? Và bảo hiểm chi trả hỗ trợ cho tôi là bao nhiêu? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu:

   Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên; Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi mức lương hưu giảm 1%) khi: Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên...

   Như vậy, năm 2014 Ông 55 tuổi, thời gian công tác 34 năm, muốn nghỉ hưu (nếu làm việc trong điều kiện bình thường, không phải ngành nghề độc hại), Ông phải đi giám định sức khỏe, nếu Hội đồng Gíam định Y khoa kết luận Ông bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ được nghỉ hưu (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi mức lương hưu giảm 1%).

   Trong thư Ông không nêu rõ quá trình lương nên Bảo hiểm xã hội không thể tính tiền lương hưu cụ thể cho Ông được, xin nêu cách tính và mức hưởng lương hưu để Ông tham khảo như sau:

   - Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội (quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội) tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

   - Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn