Đóng bảo hiểm xã hội

Cho em hoi: Em dang di lam lai xe tai cong ty và có hop dong 2 nam. Em có dong tien bao hiem nguoi lao dong va cong ty co ho tro them tien bao hiem. Trong thoi gian di lam em co xin nghi 2 thang vi ly do: mat bang lai' xe. Vay cho em hoi: nghi nhu vay co dong' tien bao hiem khong? neu co dong vay em dong luon tien cua nguoi su dung lao dong hay sao ? rat mong duoc su giup do. Em xin chan thanh cam on.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Việc đóng bảo hiểm xã hội là căn cứ trên Hợp đồng lao động và quỹ tiền lương, tiền công của đơn vị sử dụng lao động, mức đóng và phương thức đóng BHXH hàng tháng thực hiện theo Điều 91, 92 Luật Bảo hiểm xã hội.
   Bạn có thể nghiên cứu thêm quy định tại Điều 54 Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (dưới đây) để vận dụng.
   Điều 54. Quản lý mức đóng
   1....
   2. Người lao động tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau:
   2.1. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó:
   - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

   - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.

   Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn