Đóng BHXH 6 tháng, có được hưởng chế độ thai sản?

Ngày hỏi:02/05/2014
Tôi bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1-2014. Hiện tôi đang mang thai 7 tháng, ngày dự sinh là 10-7-2014. Nếu tôi sinh sớm hơn (vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7) thì tôi có đủ điều kiện được hưởng Chế độ thai sản không? (Ngoc Bich)
  • - Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội, khoản 1 Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 và Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2007 thì đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

   1. Đối tượng hưởng chế độ thai sản:

   Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con;c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi;d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

   2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

   Người lao động thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Do đó, trường hợp bạn sinh con vào cuối tháng 6-2014 (sau ngày 15-6-2014) thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2014. Nếu trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng (gồm tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2014) thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   Còn trường hợp bạn sinh con vào đầu tháng 7-2014 (trước ngày 15-7-2014) thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con cũng được tính từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2014. Nếu trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng (gồm tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2014) thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn