Đóng BHXH cho người Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Ngày hỏi:28/08/2013

Trường hợp của Em là NLĐ trước khi làm việc ở nước ngoài đã tham gia đóng BHXH bắt buộc rồi. Nhưng giờ chuyển công tác sang công ty mới. Ký HĐLĐ và làm việc ở nước ngoài.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Nếu NLĐ trước đây đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần, khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và không hưởng lương từ đơn vị cử đi (hưởng lương ở nước ngoài) Thì NLĐ chỉ đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, mức đóng hiện nay là 20% trên mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc của NLĐ trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và do đối tượng đóng toàn bộ.

   NLĐ có thể đóng hằng quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đăng ký phương thức đóng với cơ quan BHXH và nộp BHXH cho NLĐ theo mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS), hoặc NLĐ đóng qua đơn vị mà NLĐ đã tham gia BHXH, hoặc NLĐ đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi NLĐ cư trú trước khi đi làm việc ở nước ngoài.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn