Đóng BHXH chưa đủ 01 năm có được rút tiền BHXH một lần?

Ngày hỏi:08/03/2019

Anh/chị cho em hỏi em đi làm và đóng bảo hiểm được 5 tháng (chưa đủ 1 năm) và em có rút được tiền trong sổ bảo hiểm không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13 thì người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của cảu pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

   Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

   - 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

   - 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

   - Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng nhưng tối đa không quá 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Do đó: Đối với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn làm việc và đóng bảo hiểm xã hội được 5 tháng (chưa đủ 1 năm) thì sau 01 năm kể từ ngày nghỉ việc nếu bạn không tham gia bảo hiểm xã nữa thì bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đang cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) để làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần.

   Mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn là toàn bộ số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian 05 tháng làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng tối đa không quá 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bạn trong 05 tháng đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm xã hội một lần
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn