Đóng BHXH được 34 năm, lương hưu được bao nhiêu?

Ngày hỏi:10/04/2019

Tôi là Trần Quang Hưng (quanghung****@gmail.com). Ban biên tập cho tôi hỏi là tôi về hưu từ 01/5/2019 do đủ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi), thời gian đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 34 năm. Vậy lương hưu của tôi hàng tháng được bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định trên.

   Theo đó, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động làm việc trong điều kiện bình thường đóng đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

   Do đó: Trường hợp bạn về hưu năm 60 tuổi (vào ngày 01/5/2019) và đóng được 34 năm bảo hiểm xã hội. Nên đủ điều kiện để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Về mức hưởng lương hưu hàng tháng:

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì từ ngày 01/01/2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   - Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

   - Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn đóng bảo hiểm xã hội được 34 năm và bạn bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/5/2019.

   Do đó: Mức lương hưu hằng tháng của bạn là 75% (tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 32 năm) mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

   Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

   Tuy nhiên, bạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 34 năm (32 năm đóng bảo hiểm xã hội bạn được giải quyết chế độ lương hưu hàng tháng với mức lương bằng 75% mức lương bình quân), nên 2 năm còn lại bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định.

   Cụ thể, theo quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Do đó: Đối với 2 năm đóng bảo hiểm xã hội còn lại, khi nghỉ hưu bạn sẽ được trợ cấp một lần bằng 01 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn