Đóng BHXH được 5 tháng nhận tiền bảo hiểm được bao nhiêu?

Ngày hỏi:02/11/2019

Mình đóng bảo hiểm được 5 tháng, 4 tháng đầu đóng là tháng 12/2013 mức lương căn bản là 2.510.000 và đến tháng 4/2014 mức lương căn bản là 2.880.000. Vậy mình lãnh tiền bảo hiểm được bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng trợ cấp 1 lần đối với trường hợp không đóng đủ 1 năm như sau:

   => Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Bạn được hưởng BHXH 1 lần như sau:

   Tức là [(2.510.000 x4) + 2.880.000] x 22% = 2.842.400 đồng.

   Như vậy, bạn được hưởng 2.842.400 đồng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn