Đóng BHXH theo mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng

Ngày hỏi:13/02/2016

Công ty TNHH Swiss Post Solutions (TP. Hồ Chí Minh) hiện đóng BHXH cho người lao động theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, không bao gồm phụ cấp. Công ty không thể ghi cố định các loại, mức phụ cấp trong từng hợp đồng do các phụ cấp này không áp dụng trong mọi trường hợp và mức phụ cấp cũng thay đổi theo tháng. Công ty hỏi, từ ngày 1/1/2016, các loại phụ cấp không ghi rõ trong hợp đồng lao động thì có tính vào tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động không? Nếu tính các loại phụ cấp này vào tiền lương tháng để đóng BHXH thì Công ty sẽ phải báo tăng, giảm mức tiền lương đóng BHXH hàng tháng căn cứ tiền lương người lao động thực nhận trong tháng hay khai báo như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

   Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định, phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

   Đề nghị Công ty TNHH Swiss Post Solutions căn cứ quy định trên, xây dựng thang lương, bảng lương và ký kết hợp đồng lao động với người lao động, làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn