Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản có được gián đoạn không?

Ngày hỏi:17/12/2018

Là kế toán, nhưng hiện tại tôi còn phải đảm nhận thêm công việc nhân sự của công ty. Tìm hiểu quy định của pháp luật về Chế độ thai sản tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Điều kiện để được hưởng Chế độ thai sản là phải thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Vậy Ban biên tập thời gian 6 tháng đó nếu bị gián đoạn thì người lao động có được hưởng không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014

   - Lao động nữ sinh con;

   - Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   - Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

   Mức hưởng chế độ thai sản là 06 tháng tiền bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

   Mức hưởng trợ cấp thai sản một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

   Điều kiện: Những người lao động trên để được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thai sản thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Như vậy, pháp luật không có quy định về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi là phải liên tục. Vậy nên khoảng thời gian 06 tháng trong vòng 12 tháng đó có thể được gián đoạn miễn sao đủ thời gian mà pháp luật quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn