Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được hưởng lương hưu?

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi là nông dân, năm nay tôi 50 tuổi. Tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được không? Đóng đến khi nào thì được lương hưu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được hưởng lương hưu?
   (ảnh minh họa)
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

   Theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện theo Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

   1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

   2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Như vậy, trường hợp bạn là nông dân, hiện nay 50 tuổi thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do đó, bạn có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu và phải đóng đủ 20 năm.

   Phương thức đóng (Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP):

   Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

   - Đóng hằng tháng;

   - Đóng 3 tháng một lần;

   - Đóng 6 tháng một lần;

   - Đóng 12 tháng một lần;

   - Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

   - Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Mức đóng (Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP):

   - Đóng hằng tháng = 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

   Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 27,8 triệu đồng áp dụng đến ngày 30/6/2019, từ ngày 1/7/2019 đến 31/12/2019 là 29,8 triệu đồng).

   - Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần = 22% mức thu nhập tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

   - Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

   - Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

   + Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

   + Hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

   + Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

   Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn