Đóng BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ ốm đau hay không?

Ngày hỏi:19/04/2021

Tôi có đóng BHXH tự nguyện cho con tôi được gần 4 năm. Nay cháu bị bệnh thì bên bhxh chi trả chế độ ốm đau cho cháu không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể:

   1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

   a) Ốm đau;

   b) Thai sản;

   c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   d) Hưu trí;

   đ) Tử tuất.

   2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

   a) Hưu trí;

   b) Tử tuất.

   3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

   Căn cứ quy định trên, chỉ có bảo hiểm xã hội bắt buộc mới chi trả chế độ ốm đau. Do đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng chế độ ốm đau này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp sổ BHXH
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn