Đóng BHYT bắt buộc khi người lao động là bệnh binh

Ngày hỏi:06/06/2019
Tôi là Bệnh binh hạng 2/4 có thẻ BHYT mã CK. hiện nay tôi đang làm việc tại Quỹ Tín dụng và đơn vị cùng cá nhân có đóng bảo hiểm XH và bảo hiểm YT, nay tôi chỉ đóng BHXH mà không đóng bảo hiểm YT vì đã có thẻ BHYT của người có công như vậy có được không?
 
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

   1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

   a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

   b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

   ...

   3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

   d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

   ...

   Theo Khoản 15 Điều 1 Luật này thì Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   Như vậy, trường hợp bạn thuộc đồng thời hai đối tượng thì đóng theo đối tượng đầu tiên, do đó bạn phải tham gia BHYT bắt buộc tại công ty, tuy nhiên mức hưởng sẽ áp dụng theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đóng BHYT
  Mức đóng BHYT
  Thủ tục đóng BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn