Đóng dư số năm tham gia BHXH thì có hưởng chế độ gì ngoài lương hưu?

Ngày hỏi:03/01/2019

Bố tôi hiện tại là giáo viên, tính đến năm tháng 05/2019 thì bố tôi 60 tuổi và có 35 năm 07 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Anh chị cho tôi hỏi bố tôi sẽ nhận mức lương hưu là bao nhiêu? Ngoài mức lương hưu thì bố tôi có nhận được chế độ nào khác không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi với.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đóng dư số năm tham gia BHXH thì có hưởng chế độ gì ngoài lương hưu?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   "2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

   b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%."

   Tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

   "1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

   2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

   Xác định tỷ lệ lương hưu của bố bạn:

   - 17 năm đầu được tính 45%.

   - 18 năm 07 tháng tiếp theo được làm tròn thành 19 năm: 19 x 2% = 38%.

   Tổng tỷ lệ hưởng lương của Bố bạn: 45% + 38% = 83%. Tuy nhiên, tỷ lệ hưởng tối đa theo quy định là 75%.

   Về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của Bố bạn như sau:

   Thời điểm bố bạn đóng BHXH đủ 32 năm thì sẽ hưởng 75% mức hưởng. Bố bạn có thời gian đóng BHXH 35 năm 07 tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho 4 năm đóng dư (đã được làm tròn).

   Mức trợ cấp một lần: 4 x 0,5 = 2 tháng mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

   Như vậy, đến tháng 05/2019 Bố bạn về hưu thì bố bạn sẽ được hưởng mức lương hưu hằng tháng là 75% và mức trợ cấp một lần sau khi nghỉ hưu là 2 tháng tiền lương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn