Đóng tiền 1 lần cho số tháng còn thiếu để hưởng hưu trí

Ngày hỏi:08/06/2016

Tôi tên: Phạm Thị Xa (Nữ) Sinh ngày: 30 tháng 06 năm 1955, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam Số CMND: 020198078, Nơi cấp: TP. HCM Địa chỉ: 71/60/20 Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú, TP. HCM Email: phamthixa@ymail.com, Số đt: 0983550097 Năm nay tôi 61 tuổi, thời gian đóng BHXH đến tháng 6 năm 2016 là 19 năm 7 tháng. Nguyện vọng của tôi là muốn được hưởng lương hưu mỗi tháng. Nay kính nhờ BHXH giúp tôi các thắc mắc sau: - Tôi muốn đóng BHXH tự nguyện một lần để được hưởng lương hưu mỗi tháng được không? Nếu Công Ty đồng ý đóng cho tôi số tháng còn thiếu có được không? - Mức đóng là bao nhiêu? - Sau khi đóng thêm cho đủ 20 năm thì khi nào được nhận lương hưu? Kính mong BHXH TP. HCM giúp cho trường hợp của tôi.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Theo khoản 4 điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu. Bà có thể đóng BHXH cho 5 tháng còn thiếu thông qua đơn vị. Mức đóng là 22% mức tiền lương thamg gia BHXH tại tháng 6/2016. Giả sử bà đóng đủ 5 tháng còn thiếu trong tháng 7/2016 và nộp hồ sơ hưu trí theo quy định thì hưởng lương hưu từ tháng 7/2016.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn