Đóng tiền BHYT trường hợp đã báo giảm thẻ BHYT

Ngày hỏi:03/03/2017

Công ty tôi có trường hợp thế này: Ông A làm việc đến hết ngày 31/01/2017 thì nghỉ việc, Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 14/02/2017 Công ty tiến hành lập hồ sơ báo giảm bảo hiểm cho ông A này. BHXH tỉnh Đồng Nai yêu cầu chúng tôi đóng tiền BHYT tháng 02/2017 là 4.5%. Xin cho chúng tôi hỏi BHXH Đồng Nai yêu cầu như vậy đúng hay không. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Đối với trường hợp báo giảm không phải thu hồi thẻ BHYT, cơ quan BHXH căn cứ vào thời điểm nhận được danh sách của đơn vị để thực hiện báo giảm:

    - Trường hợp báo giảm thẻ BHYT từ tháng 2/2017 thì cơ quan BHXH phải nhận được danh sách trước thời điểm 01/02/2017.

    - Trường hợp nhận danh sách báo giảm trong 2/2017 thì cơ quan BHXH vẫn thực hiện thu BHYT đến hết tháng 2/2017.


Nguồn:

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn