Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu

Ngày hỏi:04/11/2011

Ông Lê Minh Tân (tỉnh Quảng Ninh) sinh năm 1955, tham gia công tác từ tháng 2/1975, bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động từ ngày 1/12/1994 đến ngày 1/4/2004. Từ tháng 5/1995 đến ngày 20/7/1998 ông Tân tham gia công tác xã, phường và đóng bảo hiểm xã hội. Nay, ông Tân muốn được biết, ông có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mất sức lao động khi chưa hết tuổi lao động (đủ 60 tuổi) không? Người tham gia công tác xã, phường bao nhiêu năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu? Trường hợp của ông có được cộng thời gian công tác trước đây để nghỉ hưu không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Căn cứ hồ sơ mất sức lao động số 660123 thì ông Tân sinh ngày 2/10/1955 có thời gian công tác thực tế là 18 năm 10 tháng, quy đổi là 20 năm 11 tháng, nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động từ tháng 12/1993.

   Theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), thời gian ông được hưởng trợ cấp mất sức lao động bằng ½ thời gian công tác quy đổi; tháng 6/2004 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã thôi trả trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đối với ông.

   Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động: Hiện nay ông Tân chưa hết tuổi lao động (đủ 60 tuổi) nên ông chưa đủ điều kiện để được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng.

   Cũng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì cán bộ cấp xã khi nghỉ việc đã hết tuổi lao động, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu hàng tháng.

   Trường hợp ông Tân không được cộng nối thời gian công tác trước đây đã hưởng chế độ mất sức lao động vào thời gian công tác xã, phường để tính thời gian hưởng chế độ hưu trí.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn