Dừng thu BHXH bắt buộc đối với lao động hợp đồng cấp xã

Ngày hỏi:25/02/2016

Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2010, ông Lương làm cán bộ không chuyên trách Văn phòng Đảng ủy xã Sa Loong, hưởng phụ cấp, ngừng đóng BHXH bắt buộc. Từ tháng 1/2011 đến nay, được UBND huyện Ngọc Hồi ký hợp đồng lao động không thời hạn làm việc tại UBND xã Sa Loong với chức danh cán bộ thống kê và hưởng lương từ ngân sách, đóng BHXH bắt buộc cho đến tháng 12/2014. Từ tháng 1/2015 cho đến nay ông Lương không được đóng BHXH bắt buộc. Ông Lương hỏi, ông có được đóng BHXH bắt buộc nữa không và căn cứ văn bản nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Tại Điểm c, Mục 3 Công văn số 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nêu: “Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, các trường hợp đã ký hợp đồng lao động với UBND cấp xã trước đây thì thực hiện chế độ BHXH cho các đối tượng này như những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP”.

   Thực hiện Công văn số 2845/BNV-CCVC nêu trên, từ tháng 1/2015 cơ quan BHXH dừng thu BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động với UBND cấp xã trong đó có trường hợp của ông Lương làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND xã Sa Loong.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn