Được áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng

Ngày hỏi:12/12/2011

Được áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Trong quá trình thực hiện, nếu có các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng xuất lao động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé thì Công ty báo cáo chủ sở hữu (Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) xem xét, quyết định việc loại trừ các yếu tố khách quan làm căn cứ để xác định đơn giá tiền lương năm 2011 của Công ty cho phù hợp.

   Về mức thù lao trong Công ty, theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thì các thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên (trừ trường hợp Tổng Giám đốc, Giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên) hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách hưởng chế độ thù lao theo công việc và thời gian làm việc. Mức thù lao do chủ sở hữu quyết định, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn