Được cộng dồn quá trình tham gia BHYT

Ngày hỏi:11/01/2017

Ông Anh Duy (TP Hồ Chí Minh) tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp, thẻ BHYT của ông có ghi đủ 5 năm liên tục từ ngày 1/1/2015. Hiện nay ông Duy chuẩn bị nghỉ việc, nếu ông mua BHYT tự nguyện luôn sau khi nghỉ việc thì thẻ BHYT mới có được ghi thông tin đóng BHYT 5 năm liên tục không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục nếu trong đó có thời gian gián đoạn không quá 3 tháng thì vẫn được cộng dồn quá trình tham gia BHYT để tính 5 năm liên tục.

   Như vậy, nếu ông tham gia BHYT thuộc đối tượng người lao động liên tục 5 năm nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì được cộng nối thời gian tham gia trước để tính 5 năm liên tục, trừ trường hợp gián đoạn tham gia BHYT quá 3 tháng thì sẽ tính lại từ đầu.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn