Được hưởng BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Ngày hỏi:13/05/2016

Tôi là công chức xã có đóng BHXH, BHYT, đã được cấp thẻ BHYT (mã HC4). Tôi là người tàn tật, theo quy định thì tôi được cấp thẻ có quyền lợi BHYT cao hơn đối tượng công chức, nhưng hiện tôi chưa được cơ quan BHXH điều chỉnh quyền lợi trên thẻ BHYT. Như vậy có đúng quy định không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

   Trường hợp của bà Diễm đang tham gia, đóng BHXH, BHYT theo đối tượng công chức Nhà nước, có mức quyền lợi BHYT thấp hơn đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, nhưng nếu bà có đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT của đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thì bà thuộc đối tượng được đổi mã quyền lợi BHYT ghi trên thẻ BHYT theo quyền lợi của đối tượng người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.


  Nguồn:

  "http:// www.thainguyen.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn