Được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:28/05/2014
Gửi anh/ chị. Em làm việc tại công ty và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 10/6/2012 đến 31/03/2014 thì em nghỉ việc do mang thai được 19 tuần ( gần 5 tháng) và k đủ sức khoẻ để làm tiếp công việc. Hiện e chưa tìm được công việc mới. Em có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ạ? Nếu được hưởng thì em cần những giấy tờ gì? Mức tiền e được hưởng là bao nhiêu, trong quá trình làm việc e có 3 mức lương: 2150000, 2515000,2890000( tăng sau mỗi 6 tháng). Nếu e đã lĩnh bảo hiểm thất nghiệp rồi thì sau khi sinh con( tháng 8/2014) em có được hưởng khoản trợ cấp nào từ bảo hiểm xã hội không ạ? Nếu được hưởng thì em cần làm thủ tục gì và mức hưởng tính như thế nào ạ? Anh/ chị tư vấn giúp e. Em cảm ơn ạ.

  Nội dung này được Công ty Luật Cương Lĩnh tư vấn như sau:

  • Công ty Luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi như sau:

   Căn cứ Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

   Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

   d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

   2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Về mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản được quy định tại Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

   Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

   1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

   2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

   Căn cứ Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội quy định, điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

   Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

   Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

   2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

   3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vậy, trong trường hợp của bạn đã tham gia đóng bảo hiểm được 19 tháng là hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định. Về trợ cấp thất nghiệp, chế độ trợ cấp thất nghiệp trong vòng 30 ngày bạn cầm quyết định nghỉ việc và sổ BHXH đến Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh(thành phố) để làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Mức trợ cấp được quy định tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

   Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp

   1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

   2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

   a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

   b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

   c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

   d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

   Nguồn: Công ty Luật Cương Lĩnh/Nguoiduatin


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn