Gia đình được hưởng những chế độ gì từ BHXH khi người lao động chết

Ngày hỏi:06/11/2015

Tôi có người anh là công nhân viên nhà nước bị chết do tai nạn giao thông, vậy khi anh của tôi chết gia đình được hưởng những chế độ gì từ BHXH?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 63, của Luật BHXH thì thân nhân được trợ cấp mai táng phí như sau:
   “1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:
   a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;
   2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung”.
   Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 64, Điều 65 của Luật BHXH nếu anh trai của bạn đã đóng BHXH đủ 15 năm trở nên mà chưa hưởng BHXH 1 lần và các thân nhân của anh trai bạn thuộc 1 trong các trường hợp sau thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:
   “Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng
   1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:
   a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
   2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:
   a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
   b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
   c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;
   d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
   Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
   Điều 65. Mức trợ cấp tuất hằng tháng
   1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.
   2. Trường hợp có một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.
   3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết”.
   Hoặc nếu thân nhân của anh trai bạn không đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp tuất một lần. Trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Điều 66 của Luật BHXH. Mức trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Điều 67 của Luật BHXH./.


  Nguồn:

  www.bhxhdaknong.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn