Giải đáp luật bảo hiểm XH

Tôi làm việc trong doanh nghiệp tư nhân thuộc TP.Thái nguyên. Tôi xin hỏi: Quy định chính thức của Nhà nước về việc nghỉ lễ bao gồm ngày nghỉ nào? Các ngày nghỉ phép của người lao động trùng vào ngày nghỉ lễ thì được tính như thế nào? Doanh nhiệp tôi có được áp dụng những quy định đó không?

  Nội dung này được Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • VĂN BẢN PHÁP LUẬT: 1. Bộ luật Lao động 1994, được sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007; 2. Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 3. Thông tư số 07-LĐTBXH/TT ngày 11 tháng 4 năm 1995 hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/194 và Nghịđịnh số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về thời giờ làmviệc, thời giờ nghỉ ngơi; 4. Nghị định Số: 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Ý KIẾN TƯ VẤN: Từ quy định của những văn bản pháp luật nêu trên, chúng tôi xin trả lời bạn như sau: Ngày nghỉ lễ của người lao động bao gồm: “- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch). - Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch). -Ngày giỗ tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10/3 âm lịch). - Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch). - Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch). - Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch). Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.” Các ngày nghỉ phép của người lao động trùng vào ngày nghỉ lễ thì được tính như thế nào? Ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng năm vẫn được hưởng nguyên lương là hai chế độ nghỉ khác nhau mà người lao động được hưởng. Do vậy, người lao động vẫn được nghỉ đủ số ngày nghỉ lễ theo quy định và vẫn được nghỉ đủ số ngày phép mà họ được hưởng. Doanh nghiệp bạn làm việc là doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động. Vì vậy, doanh nghiệp bạn cũng áp dụng những quy định như nêu trên


  Nguồn:

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn