Giải đáp thắc mắc về chế độ tiền tuất

Ngày hỏi:18/08/2010

Ông Nguyễn Xuân Thủy (Nghệ An) thắc mắc: Theo Luật Bảo hiểm xã hội thì mức tiền tuất là 50% mức tiền lương tối thiểu chung, nhưng mẹ ông chỉ được hưởng tiền tuất 260.000 đồng/tháng (khi mức lương tối thiểu chung là 650.000 đồng/tháng).

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

 • Tại điểm 1, 2 Điều 58 Chương VI Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định:

  Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hàng tháng và người bị đình chỉ hưởng BHXH do vi phạm Pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Chính phủ.

  Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1/1/2007, nếu chết từ ngày 1/1/2007 trở đi thì được áp dụng chế độ tử tuất quy định tại Nghị định này.

  Cũng theo Nghị định trên, mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân quy định tại khoản 2 Điều 36 bằng 50% mức lương tối thiểu chung.

  Còn theo điểm 1 Điều 33 Mục V Chương II Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ, mức tiền tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân quy định tại khoản 1, 2 Điều 32 Điều lệ này bằng 40% mức tiền lương tối thiểu.

  Đối chiếu với quy định trên, BHXH tỉnh Nghệ An trả lời, nếu bố ông Thủy chết từ ngày 1/1/2007 thì được giải quyết chế độ tử tuất theo quy định tại Luật BHXH. Còn nếu chết trước ngày 1/1/2007 thì chế độ tử tuất được giải quyết theo Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.

  Do vậy, mức trợ cấp tuất hàng tháng mẹ ông Thủy được hưởng bằng 40% mức tiền lương tối thiểu chung. Khi mức lương tối thiểu chung bằng 650.000đồng/tháng, mẹ ông Thủy được hưởng tiền tuất hàng tháng 260.000đồng/tháng là đúng quy định.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn