Giải đáp về chế độ tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:16/11/2015

Trước đây, tôi học hệ trung cấp trường sư phạm mỹ thuật, sau khi ra trường, tôi được Phòng Giáo dục Huyện ký hợp đồng giảng dạy bộ môn Mỹ thuật ở trường tiểu học xã từ ngày 01/01/2014. Ngày 01/04/2015, xã sáp nhập vào thành phố Quảng Ngãi nên trường tôi đang công tác cũng chuyển về Phòng giáo dục thành phố Quảng Ngãi quản lý. Sau 1 năm công tác, ngày 01/01/2015, tôi được PGD thành phố Quảng Ngãi ký hợp đồng mới. Trong quá trình công tác từ ngày 01/01/2014 đến nay thì tôi được hưởng lương 1.600.000 đồng/tháng và trừ tiền đóng BHXH là 158.000 đồng. Vậy PGD đã trả lương cho tôi như vậy là đúng quy định chưa?Tôi có được trả lương theo Hệ số lương cơ bản và được hưởng thêm các khoản phụ cấp nào nữa không?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Theo thông tin đã nêu, mặc dù ký hợp đồng mới ngày 01/01/2015 nhưng mức lương của chị vẫn chỉ hưởng mức 1.600.000 đồng/tháng từ ngày 01/01/2014 đến nay.

   Theo Khoản 1, Điều 2, Nghị định 17/2015/NĐ-CP về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống thì những đối tượng được áp dụng tăng lương 8% mức lương hiện hưởng là “người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống bao gồm:

   - Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

   - Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

   - Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

   Khoản 2, Điều 5, Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định:“chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015”. Như vậy, nếu trong khoảng thời gian từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 03 năm 2015 mà hệ số lương của chị từ 2,34 trở xuống thì chị thuộc đối tượng được tăng lương 8%.

   Luật giáo dục hiện hành quy định nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

   Đối với phụ cấp ưu đãi theo nghề, theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì: Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi.

   Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg quy định: Chế độ phụ cấp ưu đãi được tính hưởng từ ngày 01/10/2004. Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

   Đối với phụ cấp thâm niên, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/07/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định: Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

   Từ các dẫn chiếu về các loại phụ cấp nêu trên, chị có thể tham khảo để áp dụng cho trường hợp của mình.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn