Giải đáp về tính lãi phạt chậm nộp BHXH

Ngày hỏi:18/07/2013

Ông Hoàng Văn Nam đề nghị tư vấn trường hợp sau: Theo Điều 56 của Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam quy định thì đơn vị đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chậm quá thời hạn quy định 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng. Ngày 20/12/2012, đơn vị ông có quyết định nâng bậc lương cho ông Nguyễn Văn A, nhưng hưởng bậc lương mới từ ngày 1/3/2012. Vậy, thời điểm để xác định chậm quá thời hạn theo quy định 30 ngày là kể từ ngày 20/12/2012 hay từ ngày 1/3/2012?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật BHXH và Khoản 2, Điều 49 Luật BHYT, đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư quỹ BHXH trong năm và tiền lãi của số tiền BHYT chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố.

   Thực hiện quy định của Luật BHXH, đối với trường hợp chậm đóng do chậm nâng lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, theo Công văn số 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ BHXH hướng dẫn như sau:

   “Đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH cho cơ quan BHXH trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng) nâng bậc, nâng ngạch lương đối với người lao động thì không thực hiện tính lãi đối với phần chênh lệch mức đóng BHXH. Trường hợp người sử dụng lao động nộp chậm từ 30 ngày trở lên thì thực hiện tính lãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật BHXH”.

   Trong ví dụ nêu ông Nguyễn Văn A có quyết định nâng lương từ ngày 20/12/2012 thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/12/2012 nếu đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH theo bậc lương mới cho ông A thì không phải nộp tiền lãi của số tiền chênh lệch do tăng lương.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn