Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo đảm an ninh trong thời gian thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh

Ngày hỏi:27/09/2019

Cho tôi hỏi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo đảm an ninh trong thời gian thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Quy chế thi thuyển chức danh lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019 thì giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo đảm an ninh trong thời gian thi tuyển như sau:

   1. Sau khi công bố danh sách dự thi, trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi tuyển, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Lãnh đạo Ngành để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo (theo dấu bưu điện hoặc dấu “văn bản đến”). Không xem xét giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại nặc danh và không giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thi tuyển.

   2. Tài liệu của kỳ thi gồm: Hồ sơ của người dự thi; Chương trình hành động của người dự thi; Văn bản, biên bản quy định về thang điểm, bảng điểm, phiếu chấm điểm; Phiếu chấm điểm của các thành viên Hội đồng thi và Bảng tổng hợp điểm.

   3. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổ giúp việc có trách nhiệm bàn giao “Tài liệu của kỳ thi” về Vụ Tổ chức cán bộ để lưu trữ, quản lý. “Tài liệu của kỳ thi” được lưu trữ 05 năm kể từ ngày công bố kết quả thi.

   Trên đây là quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo đảm an ninh trong thời gian thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo vệ người khiếu nại
  Đối thoại giải quyết khiếu nại
  Đơn khiếu nại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn