Giám định trước thời điểm đủ điều kiện về tuổi hưởng hưu

Ngày hỏi:13/11/2015

Tại công ty có một số đối tượng nam sinh tháng 12/1960 làm việc trong điều kiện bình thường, sinh tháng 12/1965 làm việc trong điều kiện năng nhọc, độc hại); nữ sinh tháng 12/1970 làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Để đảm bảo chế độ và đúng thời điểm cho người lao động được hưởng lương hưu, công ty giới thiệu người lao động đi giám định trước thời điểm đủ điều kiện về tuổi hưởng hưu trí từ 1-2 tháng có được không ? hướng giải quyết cho các đối tượng này như thế nào để đúng với quy định của pháp luật ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thì lao động nam sinh tháng 12/1960 (làm việc trong điều kiện bình thường) có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, Công ty giới thiệu người lao động đi giám định, nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động vì đến tháng 01/2016 người lao động đã đủ 55 tuổi.

   Đối với nam sinh tháng 12/1965, nữ sinh tháng 12/1970, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tính đến tháng 01/2016 nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 của Luật; nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì không đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 của Luật./.


  Nguồn:

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn