Giám định tư vấn, hướng dẫn chế độ, chính sách về BHYT cho người bệnh

Ngày hỏi:03/01/2019

Trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tư vấn các chế độ chính sách cho người bệnh. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi: Giám định tư vấn, hướng dẫn chế độ, chính sách về BHYT cho người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giám định tư vấn, hướng dẫn chế độ, chính sách về BHYT cho người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2015 Quy trình giám định bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người bệnh có thẻ BHYT, tư vấn và giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn vướng mắc về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

   - Thực hiện việc tiếp xúc với người bệnh hoặc thân nhân người bệnh tại các khoa, phòng để phổ biến, tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn về chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn