Giám đốc công ty TNHH có phải đóng BHXH?

Ngày hỏi:13/03/2016

Bà Trần Thị Thu Trang (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc sau: Đối với doanh nghiệp nhỏ ít người lao động thì việc đóng BHXH và BHYT thực hiện như thế nào? Doanh nghiệp có thể chưa đóng bảo hiểm cho người lao động trong vòng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng chính thức được không? Có văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này không? Giám đốc công ty TNHH MTV có bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN không? Mức đóng đó dựa vào đâu?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

   Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 thì người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm “…doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động”.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô nào có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên phải có trách nhiệm đăng ký tham gia và đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật BHXH năm 2014 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH của người lao động cho cơ quan BHXH. Như vậy, sau 6 tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động mà công ty chưa đăng ký tham gia và đóng BHXH cho người lao động là vi phạm quy định của pháp luật về BHXH.

   Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn