Giao kết từ 2 HĐLĐ trở lên thì đóng BHXH như thế nào?

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi không cố định làm một công việc nào và tôi thương ký hợp đồng lao động với thời hạn một năm với nhiều công ty khác nhau trong cùng một khoản thời gian. Vậy đối với trường hợp của tôi thì sẽ phải tham kha bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

   Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định tại của pháp luật hiện hành.

   Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

   Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Trường hợp người lao động giao kết từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (được trích dẫn trên đây) mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động (đồng nghĩa với từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau) thì đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

   Mức đóng cụ thể như sau:

   - Người lao động hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

   - Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

   + 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

   + 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn