Giáo viên mầm non nghỉ việc do tại nạn thì có bị trừ lương không?

Ngày hỏi:25/03/2019

Tôi là giáo viên mầm non, tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 7 năm Tháng 8 năm 2018 tôi có bị tai nạn (gãy chân) không đi được đi được. Tôi có xin nghỉ 2 tháng. Vậy tôi có bị trừ lương không. Và tôi được hưởng những quyền lợi gì?

thuyanduc***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, chị bị tai nạn gãy chân không đi được và có xin nghỉ 02 tháng. Theo đó, trong trường hợp này chị sẽ không bị trừ lương. Thời gian chị không làm việc thì đơn vị sẽ không trả lương cho chị mà chị sẽ được nhận chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

   Thứ hai, mức hưởng chế độ ốm đau

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   "1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

   a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

   Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

   1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

   Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

   2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

   a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

   b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

   c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
   ..."

   Như vậy, trường hợp chị tham gia bảo hiểm xã hội dưới 15 năm thì chị sẽ được hưởng chế độ ốm đau 30 ngày với mức hưởng hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

   Trường hợp hết thời gian hưởng chế độ ốm đau 30 ngày mà chị vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng chế độ ốm đau bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

   Lưu ý: thời gian nghỉ chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của chị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn