Giáo viên nữ sinh ngày 1/12/1966 thì khi nào được về hưu và hưởng lương hưu?

Ngày hỏi:19/08/2021

Tôi là giáo viên nữ, sinh ngày 1/12/1966 thì khi nào được về hưu, hưởng lương hưu? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP:

   Đối với trường người lao động nữ sinh vào tháng 12/1966 sẽ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 8 tháng. Cụ thể đến tháng 8/2022 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu và bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 9/2022.

   Cho nên trường hợp của chị sẽ được nghỉ hưu vào tháng 8/2022 và bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 9/2022.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm hưu trí
  Chế độ hưu
  Chế độ hưu trí
  Chế độ lương hưu
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn