Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thế nào mới hợp lệ?

Ngày hỏi:07/03/2019

Tôi làm việc tại Quận 3 Tp.HCM, có đóng BHXH đầy đủ. Nay tôi đi khám chữa bệnh và tôi muốn xin giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH để đơn vị làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. Vậy cho tôi hỏi sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thế nào mới hợp lệ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục đích của giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là để Xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

   Mẫu và hướng dẫn ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được quy định chi tiết tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

   Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT:

   1. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   a) Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

   b) Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

   c) Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   2. Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

   Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

   Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

   3. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

   Như vậy, trường hợp bạn đi khám ngoại trú thì phải đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động. Khi có nhu cầu xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì cần trình bày với bác sĩ để được cấp giấy. Giấy này chỉ hợp lệ khi đáp ứng đủ điều kiện tại cơ sở khám chữa bệnh, người hành nghề và các yêu cầu khác như đã trình bày nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn