Giấy nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế cấp có hiệu lực không?

Ngày hỏi:24/08/2019

Hôm qua tôi có ra trạm y tế xin đơn thuốc và giấy nghỉ hưởng bảo hiểm. Cô y tá bảo giấy nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội thì cô không biết và chỉ cho đơn thuốc. Vậy tôi muốn hỏi Giấy nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế cấp có hiệu lực không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định:

   1. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   a) Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

   b) Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

   c) Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   ...

   Theo Công văn 1862/BHXH-CDBHXH năm 2014 thì:

   Các cơ sở khám chữa bệnh, các Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ sở KCB) tổ chức nghiên cứu nội dung Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07/10/2014 của BHXH Việt Nam về việc mẫu, in và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để tổ chức thực hiện...

   Như vậy, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội sẽ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp và trạm y tế cũng thuộc nhóm cơ sở khám chữa bệnh, do đó, nếu việc cấp giấy phù hợp với quy định Thông tư 56/2017/TT-BYT thì vẫn có giá trị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn