Giới hạn tuổi đóng BHXH

Ngày hỏi:25/05/2016

Công ty tôi có một chị sinh năm 1961, có 3 năm 7 tháng đóng BHXH- TN. vậy có được hưởng các chế độ này không: 1. Có thể tham gia bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu không , luật có quy định giới hạn tuổi đóng BHXH không. 2. Chị này có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không và có giới hạn tuổi để lãnh BHTN không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo như bạn trình bày thì tính đến nay lao động nữ này đã có tuổi đời là 55 tuổi với thời gian tham gia BHXH là 3 năm 7 tháng. Khi nghỉ việc thì hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí còn thiếu là 16 năm 5 tháng.
   Hiện nay theo quy định khi người lao động có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện với điều kiện như sau:
   I. Đối tượng tham gia
   Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
   II. Phương thức đóng
   1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
   1.1. Đóng hằng tháng;
   1.2. Đóng 3 tháng một lần;
   1.3. Đóng 6 tháng một lần;
   1.4. Đóng 12 tháng một lần;
   1.5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần;
   1.6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
   2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 1.5 Khoản 1 cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Mục này.
   Như vậy trong trường hợp này bạn đã đủ tuổi đời nhưng còn thiếu 16 năm 5 tháng. Nếu bạn thực sự có mong muốn tham gia BHXH tự nguyện cho số năm còn thiếu thì bạn lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với hoàn cảnh thực của bản thân để tham gia tiếp theo.
   + Mức đóng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn