Hành vi xác nhận không đúng thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động bị xử phạt thế nào?

Hành vi xác nhận không đúng thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động bị xử phạt thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ:

   - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 1 người đến 10 người lao động.

   - Phạt tiền:

   + Từ 1.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 11 người đến 50 người lao động;

   + Từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 51 người đến 100 người lao động;

   + Từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 101 người đến 500 người lao động;

   + Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 501 người lao động trở lên.

   - Biện pháp khắc phục hậu quả:

   + Buộc bồi hoàn số tiền đó chi trả sai cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt đối với người có hành vi vi phạm quy định;

   + Buộc sửa lại cho đúng, nộp lại các giấy tờ đã xác nhận sai của người sử dụng lao động trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt đối với người có hành vi vi phạm.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn